* Sử dụng tiếng Việt có dấu
Trần Hữu Huy - 13-06-2018 16:04:13
Cả Nadal và Federer như hai thanh ray của đường tàu, chẳng bao giờ giao nhau, nhưng cần có nhau để con tàu hoạt động, chở "thành công" đến cho họ.