* Sử dụng tiếng Việt có dấu
Bi - 13-03-2018 23:08:03
thắng thua trong thể thao là bình thường hơn nữa Chung bị chấn thương nên chịu thua thôi.