* Sử dụng tiếng Việt có dấu
sang - 13-03-2018 14:05:21
serena mập quá rồi đánh đấm j lại venus nữa hả trời ơi chạy ì ạch quá rồi chơi chọi j nữa đây